Ogle Namazının Sünneti

By | 4 Kasım 2014

ogle-namazinin-sunnetiAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’le birlikte öğle namazının farzından önce iki rekat ve ondan sonra yine iki rekat namaz kıldım.”
Hanefilere göre farz namazlara bağlı olarak kılman revatib/müekked sünnetleri, on iki rekattır. Delilleri; bu hadis, bir önceki hadis ile Tirmizî’nin hasen yolla “Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) öğlenin farzından önce dört ve sonra da iki rekat kılardı” (Tirmizî, Salat 315) şeklinde rivâyet ettiği hadistir.
Hadiste ayrıca cumadan sonra kılınan sünnetlerden de bahsedilmektedir. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke’nin fethi sırasında cumadan sonra altı rekat ve Medine’de ise cumadan sonra evinde sadece iki rekat kıldığı ifade edilmektedir
Bu konudaki rivâyetlerin farklı olmasından ötürü alimler cumadan sonra kılınacak sünnetlerin rekat sayısı hususunda ihtilaf etmiştir. İmam Şafiî ile İmam Ahmed’e göre cumadan sonra iki rekat sünnet kılınır. Ebu Hanife’ye göre ise dört rekat ve Ebu Yusuf’a göre ise altı rekat sünnet kılınır.
Sonuç itibariyle; İmam Şafiî ile İmam Ahmed bu konuda Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in fiilî uygulamasını (Tirmizî, Salat 376), Ebu Hanife sözlü uygulamasını (Tirmizî, Salat 376) ve Ebu Yusuf’da hem fiilî ve hem de sözlü uygulamasını delil getirmiştir.
Ümmü Habîbe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim öğle namazının farzından önce ve sonra dört rekat namaz kılmaya devam ederse o kimse cehennem ateşinden kurtulur.”
Aişe (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) öğle namazın(m farzın)dan önce kıldığı dört rekat sünneti kılamaz ise onu farzdan sonra kılardı.”