Namazın Vacipleri ile İlgili Sorular – 2

By | 23 Eylül 2014

Evvabin Namazı Fazileti1. Yatsı namazının (farzının) ilk iki rekâtında Fatiha okumayı unutan kimse ne yapar?

Yatsı namazının ilk iki rekâtında Fatiha’yı okumayıp zamm-i sure okuyan kimse son iki rekâtında bunları iade etmez.Fakat eğer bu kimse, Fatiha’yı okumuş olur ve fakat zamm-i sureyi okumamış olursa, bu durumda, son iki rekâtta, Fatiha’yı ve zamm-i sureyi okur. Ve o kimse bunları açıktan okur.

2. Fatiha suresini arka arkaya iki defa okuyan kim ne yapar?

îlk iki rekâtta veya onların sadece birinde Fatiha’yı arka arkaya iki defa okuyan kimsenin sehiv secde yapması gerekir.

3. Fatiha’yı ve zamm-i sure’yi okuduktan sonra tekrar Fatiha’yı okuyan kimsenin sehiv secde yapması gerekir mi?

Gerekmez.

4. Tadil-i erkân ne demektir?

Tadil-i erkân: Namaz kılarken bütün azaları sakinleşmesi ve mafsalların (bedendeki eklem yerlerinin) bütün hareketlerinin durmasıdır. Tadil-i erkân’ı en az miktarı ise; bir defa Sühhânallah diyecek kadar durmaktır.

Başka bir ifade ile Tadil-i erkân: Secdede, rükûda, kavmede (ayağa doğrulunca), celsede (secdeler arası oturuşta: Uzuvların hareketlerinin durmasından sonra, az bir süre beklemektir.

Tadil-i erkândan olmamakla beraber, farz, vacip, nafile namazları yalnız başına kılanlar, Peygamberimiz (s.a.v)’e ittibaen rükûdan doğrulunca ayakta, iki secde arasında oturuşta şu tesbihatta bulunmak, namazda gerçekte huşuu artırır.

Rükûdan doğrulunca: “Semiallâhu limen hamideh, Allâhümme Rabbenâ leke’l-hamdü mil’es-semâvâti vel-arzı ve mil’e mâ şi’te min şey’in ba’dü (Allah, kendisine hamd edeni işitir. Ey Allah’ım, ey Rabbimiz; semalar dolusu, arz dolusu ve bunlardan başka istediğin her şey dolusu hamdler sana olsun ”
îki secde arasındaki oturuşta: “Allahümmeğfirlî, verhamnî ve âfinî vehdinî verzuknî (Allah’ım, beni affet! Bana rahmet et (acı). Bana âfiyet ver” Bana hidâyet ver! Ve bana rızık ihsan et!”