Hacet Namazı Duası

By | 23 Eylül 2014

Kaza-yı Hacetin EdebleriBir haceti olup, bunu Allah’dan taleb etme arzusunda olan kişi:
1) Önce güzelce abdest almalıdır.
2) İki rek’at namaz kılmalıdır.
3) Allah’a hamd-ü senâlarda bulunmalı, peygamberimize salevat getirmelidir.
4) En sonra da hulûs-u kalble şöyle dua edip yakanşta bulunmalıdır:
Lâ ilâhe illallâhül alimü’ 1 halimü’l kerim. Sübhanellahi rabbil’ il’ azim. Elhamdü lillahi Rabbil’alemin. Es’elüke mucibâti rahmetike ve izâimu mağfıretike, vel’ismete min külli zenbin, velğanimete min külli birin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda’li zenben illâ gafertehü, velâ lemen illâ harrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhamerrahimin.
Alîm, halim, kerim olup kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’a hamdolsun. Yüce Arş’m sahibi Allah’ı takdis tenzih ederim. Alemlerin Rabbı Allah’a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, senden rahmetinin icabıatını isterim, mağfiretlerini isterim. Her türlü günahdan beni korumanı isterim. Her iyilikten pay isterim. Her türlü günahtan salim olmayı isterim. Bir tek dahi kalmamak üzere benim bütün günahlarımı bağışla. Sıkıntılarimi feraha tebdil eyle. Senin rızana uygun bütün hacetlerimi kabul buyur ; merhametlilerin merhametlisi…..