Sihir ve Büyü Bozma Duası

By | 23 Eylül 2014

BÜYÜ BOZMAK İÇİNEğer bir kimsede sihir ve büyü bulunsa o kimse bir bakır kap alarak Fecri Sadık’da yani sabah namazı vaktinde bir akar sudan alarak evvela o suyun üzerine 7 Ayetel kürsi, 3 kere de şuayeti celileyi okuya: “Fe evcese fi nefsihi hifeteh musa. Kulna la tehaf inneke ente’l a’lâ. Ve elkı mâ fi ye- minike telkaf mâ sanau inne ma sanau keydü sahırin, vela yüflihussahıra haysü etâ.” Sonra da 3 kere İnşirah suresi, 3 kere İhlası şerif, 3 kere Felak ve 3 Nas suresini okuya, arkasından da 3 kere Fatihayı şerifi ve 3 kere de Bakara Suresini sadece muflihuna kadar okuya yine sonra da;
“Vel kul câel Hakku ve zehakal batılû. İnnel batile kâne Zehûkâ.”
Bunu da okuduktan sonra suya üfleye, önce o sudan içe sonra elini yüzünü yıkaya, daha sonra da kalan suyu artırarak banyo yapa, kırk yıllık sihir ve büyü bi iznillahi teala bozulur, asla şüphe edilmemelidir. Bu terkip sadece ve sadece elinizde bulunan bu kitapta mevcuttur. Bir alınma iddiasında bulunulmasın. İlk defa bu gibi hastalığa düçar olanların ihtiyacına arz etmiş bulunuyorum. Bizler bir aracıyız, vesileyiz.
Takdir ve tenkit sizlerden, mükâfat Hak Teâla Hazretlerindendir.