Namazı Geregı Gibi Tastamam Kılmak

By | 4 Kasım 2014

namazi-geregi-gibi-tastamam-kilmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem) mescide girmişti. Derken bir adam da mescide girip namaz kıldı. Sonra gelip Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem)’e selam verdi. Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem) adamın selamını aldı. Sonra adama:
– ‘Dön de namazını yeniden kıl, çünkü sen namaz kılmadın’ buyurdu.
Adam dönüp önce kıldığı gibi namazı tekrar kıldı. Sonra Peygamber (sallailâhu aleyhi ve sellem)’e gelip ona selam verdi. Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Dön de (namazı yeniden) kıl, çünkü sen namaz kılmadın’ buyurdu. Bunu üç defa tekrarladı. Nihayet o adam:
– ‘Seni hak (din)’le gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben bundan daha iyisini beceremiyorum. Bana (namazın nasıl doğru kılındığını) öğret’ dedi. Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Namaza kalktığın zaman tekbir al, sonra (ezberinden) kolayına geldiği kadar Kur’an oku, sonra azaların rükuda yerli yerinde durana değin rüku- da kal. Sonra dimdik durana kadar başını rükudan kaldır. Sonra azaların secdede yerli yerinde durana değin secde et. Sonra azaların oturarak yerli yerinde durana değin başını secdeden kaldır. Namazındaki diğer rekatların tümünde de işte böyle yap!’ buyurdu.”
Alimler arasında “Müsî Hadisi” diye bilinen bu hadis, bir çok ihtilaflı meseleleri ihtiva etmekte ve tarafların hepsi için delil olma özelliği taşımaktadır.
Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem)’in arkasından mescide girip namaz kılan kişi, Hallâd b. Râfi’dir. Hadis te “Dön de (namazı yeniden) kıl” ifadesini; namazın sahih olmadığı anlamında algılayanlar olduğu gibi Aynî gibi bazı kimseler de bundan kast edilenin, namazın kemâl üzere kılınmamış olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü hadisin bir varyantında “Bunu yaptın mı namazın tamam oldu demektir. Bundan noksan yaparsan namazında noksan kalır” buyurulmuştur. Noksan olarak kılman namaza, namaz ’ın hükmü verildiğine istenildiği şekilde mükemmel olarak kılmadın demektir.Kısacası; buradaki olumsuzluk anlamı, namazın bizzat kendisine değil de sıfatı ile ilgilidir. Eğer Hallâd’ın kıldığı namaz fasit olsaydı Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in onunla meşgul olmasına gerek kalmazdı.“Sonra (ezberinden) kolayına geldiği kadar Kur’an oku” ifadesinden kast edilen husus ise Nevevî’ye göre Fatiha suresidir. Hanefilere göre ise Fatiha’dan sonra okunan zammı suredir.Azaların yerli yerinde durana değin” ifadesinden kastedilen husus ise İmam A’zam Ebu Hanife ile İmam Muhammed’e göre rüku ve secdelerde azaların yerli yerinde durana değin durmak vaciptir