Haram Olan Şeylerle Tedavi Olmaz

By | 4 Kasım 2014

helal-ve-haram-ile-ilgili-sorular• Tarık b. Süveyd -radıyallâhu anh- Peygamberimiz’e -sallallâhu aleyhi vesellem- içkiyi sorunca onu bundan nehyetmiş veya yapmasını hoş karşılamamış, o “Ben onu sadece ilaç olarak yapacağım” deyince “O ilaç değil hastalıktır” buyurmuştur.

Açıklama:

Haram şeyle tedavi olunmaz. Çünkü Allah (c.c.) haramla tedavi olunmayı yasaklamış, kullarının şifasını haramlarında kılmamıştır. Örneğin hangi durumda olursan ol Allah’ın (c.c.) haram kıldığı içkiyi kullanman helal olmaz. Onun için İmam Nevevi de (rh. a) Müslim şerhinde “İçkiyle tedavi olmanın haram oluşu konusu” diye bir başlık atmıştır.

• Ebû Derda’dan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- “Allah hastalığı da yaratmıştır, ilacı da. Öyleyse tedaviye başvurun. Ama hiçbir haram şeyle tedavi olmayın”buyurdu.

• Ümmü Seleme’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-: “Yüce Allah şifanızı haram şeylerde kılmamıştır” buyurdu.

• Abdullah b. Mesud -radıyallâhu anh- da: “Yüce Allah şifanızı size yasakladığı şeylerde kılmamıştır” demiştir.