Namazda Niyet ile İlgili Sorular – 4

By | 23 Eylül 2014

namazda-niyet-ile-ilgili-sorular1. İmama uymaya niyet eden kimse imamdan önce tekbir alabilir mi?

İmama uyma niyetinde olan kimse imamdan önce tekbir almamalıdır. Şayet imamdan önce tekbir alırsa namaza başlamış olmaz.

2. Arapçanm dışında bir dille alınan tekbir caiz midir?

Arapçayı güzel bilsin, bilmesin bir kimsenin Arapçanın dışında; Farsça, Türkçe veya başka bir lisanla tekbir alması caizdir. Arapçayı güzel bilenin alması mekruhtur. (İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre Arapçayı güzel bilenin başka dille tekbir alması caiz değildir). Bu ihtilaf; teşehhüt, kunut duaları, dua, rükû, secde tesbihleri gibi tüm namaz zikirleri hususunda da aynı şekilde vaki olmuştur. Keza bu ihtilaf, sadece Arapça ve Farsça arasında değildir, Türkçe ve benzeri Arapça’nın dışındaki bütün diller arasında da geçerlidir.

Şafiî Mezhebine göre; “Allâhu Ekber” sözü dışında her hangi bir ifade ile yapılan iftitah tekbiri caiz değildir.

3. Namazda kıyamda (ayakta durma esnasında) tek ayak üzerinde durmak nedir?

Namazda kıyam esnasında özürsüz olarak ayakların sadece birinin üzerinde durmak mekruhtur.

4. Secdeye varırken organların varış sırası nasıldır?

Secdeye varan kimse; bir özrü yoksa önce iki dizini, sonra iki elini, sonra burnunu, daha sonra da alnını yere kor. Özür sahibi olanlar kolayına geldiği şekilde yaparlar.