Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamanın Sünnetleri

By | 11 Şubat 2015

Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamanın SünnetleriMüslümanların İhtiyaçlarını Karşılamanın Sünnetleri

Ey mü’minler hayır işler işleyin ki kurtuluşa eresi­niz.” (Hacc 77)

Abdullah İbni Ömer (Allah onlardan razı olsun)’den ak­tarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmet­mez; müslüman, müslümanın başına gelen musîbette onu terk etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah’da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah’da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir müslümanın ayıp ve kusurunu örter­se Allah’da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhari, Mezalim 3)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edil­diğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle bu­yurdu: “Kim bir mü’minin dünyadaki sıkıntılarından bir sı­kıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah’da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse Allah’da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir, bir kimse bir müslümanın ayıbı­nı örterse Allah’da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mü’min kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder anlayıp kavramaya çalışır­larsa üzerlerine bir güven indirilir (kalp rahatlığı olur), onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar (melekler, peygamberler…) arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.” (Müslim, Zikir 38)