Muhacir Kimdir ?

By | 6 Mayıs 2014

muhacir kimdir

İslam dinine göre muhacir kimdir?

Muhacir kimdir sorumuzu ayet, hadis ve hikaye ile örneklerle şöyle açıklayabiliriz;

Ayet: “Allah yolunda hicret edecek kimse, gidecek çok yer ve (rızık ba­kımından) bolluk bulur. Kim Allah ve Resûlüne hicret maksadıyla evinden çıkıp da, sonra (maksadına ulaşmadan) kendisine ölüm yetişirse, muhak­kak onun mükâfatı (nı vermek) Allah’a düşer. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Nisa; 100)

Muhacir kimdir ile ilgili Hadis: “Muhacir, Allah’ın yasakladığı şeyleri bırakan kimsedir.”

Hikâye: Ensarla Muhacirin Anlaşması

Muhacirler Medine’ye geldikleri vakit ellerinde hiçbir şey yoktu. En­sar ise arazi ve akar sahibi kimselerdi. Her yıl Ensar mallarını, ürünleri­nin yarısını Muhacirlere verecek, Muhacirler de çalışma ve bakım işleri­ni üzerlerine alacaklardı. Bu şekilde anlaştılar. Enes’in annesi kendine ait olan bir hurmalığı Resûlullah’a verdi. Resûlullah Hayberlilerle savaşıp orayı fethettikten sonra Muhacirler, bağlarını Ensar’a iade ettiler. Resûlullah da zikri geçen hurmalığı Enes’in annesine iade etti.