Tag Archives: muhacir ne demektir

Muhacir Kimdir ?

İslam dinine göre muhacir kimdir? Muhacir kimdir sorumuzu ayet, hadis ve hikaye ile örneklerle şöyle açıklayabiliriz; Ayet: “Allah yolunda hicret edecek kimse, gidecek çok yer ve (rızık ba­kımından) bolluk bulur. Kim Allah ve Resûlüne hicret maksadıyla evinden çıkıp da, sonra (maksadına ulaşmadan) kendisine ölüm yetişirse, muhak­kak onun mükâfatı (nı vermek) Allah’a düşer. Allah çok bağışlayıcı,… Read More »