Süt Anne Nedir ?

By | 6 Mayıs 2014

süt anne nedirİslam dinine göre süt anne nedir ? Dinimizde süt anne nedir ile ayet, hadis ve hikayelerden örnekler şu şekilde verilebilir.

Süt anne nedir ile ilgili Ayet: “Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarım iki tam yıl emzirirler. Onlann (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun ola­rak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumlu­luk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. (Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (an­ne ve baba) kendi aralannda danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocu­ğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir sütanneye) emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti gü­zelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.” (Bakara, 233)

Hadis: “Peygamberimiz (sav) bir gün otururken süt babası çıkagelir. Resûlullah (sav) hürmeten, onun için, giydiği şeylerden birini serer ve üzerine oturtur. Az sonra sütannesi gelir. Peygamberimiz (sav) bunun için de elbisenin diğer tarafını serer, kadın üzerine oturur. Biraz sonra süt-oğ- lan kardeşi gelir. Resûlullah (sav) kalkarak onu da önüne oturtur.” (Ebû Dâvud, Edeb 129)

Hikâye: Efendimizin Sütannesi

Peygamberimizi ilk doğduğunda (3 veya 7 gün) annesi Amine emzirdi. Sütü yetmediği için, amcası Ebû Leheb’in azatlı cariyesi Süveybe tarafın­dan emzirildi. Fakat Peygamberimizin devamlı sütannesi Hâlime oldu.

Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen sütannelere verirler­di. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulma­mış Arapça öğreniyorlardı. Peygamberimiz de bu âdete göre sütannesi Hâlime’ye verildi. Hâlime, onu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt­kardeşi Şeyma da annesine yardımcı olmuştur.

Peygamber Efendimiz sütannesi ve sütkardeşleri ile sonraki yıllarda da daima ilgilenmiştir. Hâlime kendisini ziyarete geldiği zaman onu “ana­cığım” diyerek karşılar, hürmet gösterirdi.