Sırat-ı Müstakim Nedir ?

By | 6 Mayıs 2014

sırat ı müstakim nedir

Sırat-ı müstakim nedir ; Sözlük anlamı olarak sırat-ı müstakim doğru demektir.Sırat-ı müstakim nedir sorumuzu Ayet, Hadis ve Hikaye örnekleri ile şöyle açıklayabiliriz;

Ayet: “Bizi doğru yola ilet!” (Fatiha; 5)

Hadis: “Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (sırat-ı müsta­kim ashabı) peygamberler, sıddîklar, şehidler ve salihlerle beraberdir.”

(Ebû Sa’id el-Hudri, 194)

Hikâye: Cennete Ulaştıran Yol

Abdullah İbn Mesud el-Hüzelî (ra) anlatıyor: Bir adam bana “Sırat-ı müstakim nedir?” diye sordu. Ona şu cevabı verdim: “Muhammed (sav), bizi sırat-ı müstakimin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bun­lardan her birinin başında bir kısım insanlar durmuş oradan geçenleri ken­dilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine saparsa yol onu ateşe gö­türecektir. Kim de sırat-ı müstakime girerse o da cennete ulaşacaktır.”