Mucize Nedir ?

By | 6 Mayıs 2014

mucize nedir

Mucize nedir, nasıl meydana gelir?

Mucize nedir ile ilgili Ayet: “Bizi böyle mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. Örneğin; Semud’a apaçık (mucize) olarak deveyi vermiştik. Fakat ona haksızlık ettiler. Mucizeleri yalnız uyarmak için göndeririz.” (İsra; 59)

Mucize nedir ile ilgili Hadis: “Her peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikle­ri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir. Ama bana verilen (mucize) ise vahiydir ve bunu bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple Kıyamet günü, di­ğer peygamberlere nazaran etbaı en çok olan peygamberin ben olacağı­mı ümid ediyorum.” (Ebû Hureyre’den)