Peygamberimizin Mucizeleri

By | 6 Mayıs 2014

Peygamberimizin Mucizeleri

Peygamberimizin mucizelerini anlatmadan önce peygamber mucizesinin ne demek olduğunu tam olarak şöyle açıklayabiliriz. Mucizeler Peygamberlerin peygamberliklerine delil olarak Allah’ın izniy­le meydana gelen olağanüstü hallerdir. Bir şeyin mucize olabilmesi için şu şartlar lâzımdır: Allah o şeyi alışılmış sebepler dışında yaratmış olmalıdır. Olağanüstü olmalıdır. Peygamberin istediğine uygun olmalıdır. İsteyip de hâsıl olan mucize kendisini yalanlamamalıdır. Mucize, peygamber olduğunu söylemeden önce hâsıl olmamalıdır. Bir peygamberin ümmetinden meyda­na gelen olağanüstü hâller, kerametler o peygamberin mûcizesidir.

Peygamberler şeriatın emirlerini ve yasaklarını bildirirlerdi. Ümmet­leri mucize isteyince; “Mucizeleri Allah yaratır. Bizim vazifemiz O’nun emirlerini bildirmektir” buyururlardı. Allah dilerse ümmetlere merhamet ederek, inanmaları, saadete kavuşmaları için o anda mucize yaratırdı.

Peygamberimizin mucizeleri binden fazladır. Peygamberimizin mucizelerinden bazıları şunlardır: Miraç mucizesi, şakk-ı kamer mucizesi (ayın ikiye bölünmesi), mübarek parmaklarından su fışkırma mucizesi, Kâbe içindeki putların mübarek par­mağının işareti ile yüz üstü düşmeleri mucizesi, ölülerin yüzüsuyu hürme­tine diriltilmesi mucizesi, yaralılara ve hastalara şifâ verme mucizesi.