Musa Peygamber

By | 6 Mayıs 2014

musa peygamber

Musa Peygamber ile ilgili Ayet: “Musa’nın annesine: ‘Onu emzir, şayet onun için korkacak olur­san, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız1 diye vahyettik.” (Kasas; 7)

Musa Peygamber  ile ilgili Hadis: “Hızır (Hz. Musa’ya) ‘muhakkak ki benim ilmim ile senin ilmin, Allah’ın ilminden şu serçenin denizden eksilttiği su kadar eksiltmez’ dedi.” (Sahih-i Müslim, 4385)

Musa Peygamber ile ilgili  Hikâye: Musa (as) ile İhtiyar

Hz. Musa (a.s.) bir gün yolda giderken, iki büklüm olmuş, ateşe ta­pan bir ihtiyar görür. Yaklaşarak: “Ey pir! Ne kadar zamandan beri bu ateşe taparsın?” diye sorar.

“470 yıldan beri bu ateşe taparım.”

“Hiç vakit oulmadın mı ki, bu ateşten ibadetten yüz çevirip tevbe ede­rek, Melik-i Cebbar olan Hak Teâlâ’ya ibadet etmezsin.”

“Ya Musa! Eğer ateşe tapmaktan vazgeçsem, Hak Teâlâ’nın beni kul­luğa kabul edeceğini bilir misin?”

“Niçin kabul etmesin? O Allah ‘erhamür rahimin’dir.”

‘Ya Musa! Eğer Allah benim gibi kendisinden kaçanları kabul ederse, bana İslamı arz eyle.”Bunun üzerine Hz. Musa ihtiyara İslamı arz etti. Fakat o zât, imanın kendisine verdiği ferahlıktan dolayı feryad ederek kendinden geçti. Bir müddet sonra da ruhunu teslim etti.

Hz. Musa ihtiyarı defnetti. Sonra da kabrinin başında, Allah’a şöyle ta­zarru ve niyazda bulundu: Ya Rabbi! Bu ihtiyar kuluna bir defa kelime-i tevhid söylediği için neler ihsan eyledin?” Bunun üzerine Hz. Cebrail gele­rek: Ya Musa! Rabbinin sana selamı var. Şöyle buyurdu: ‘Bir kimse kelime-i tevhidi bir defa ihlas ile söylerse bizi onu kapımıza yakın edip izzet ve keramet hil’atımızı giydirerek, rahmet deryamıza gark ederiz.”