Tag Archives: mucize ne anlama geliyor

İslamiyette Mucize Nedir ?

İslamiyette Mucize Nedir ? Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan bir zâtın bu iddiasında doğru ol­duğunu isbat için Allah (cc)’ın kudreti ile göstermeye muvaffak olduğu hariku­lade bir şeydir Bu öyle olağanüstü bir şeydir ki, bir insan bunu yapamaz. Peygamberlerin mucizeleri, birçok insanın istemesi üzerine vuku bulur. “Eğer peygamber isen bize şöyle bir mucize göster” denildiği zaman, peygamber… Read More »

Mucize Nedir ?

Mucize nedir, nasıl meydana gelir? Mucize nedir ile ilgili Ayet: “Bizi böyle mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. Örneğin; Semud’a apaçık (mucize) olarak deveyi vermiştik. Fakat ona haksızlık ettiler. Mucizeleri yalnız uyarmak için göndeririz.” (İsra; 59) Mucize nedir ile ilgili Hadis: “Her peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikle­ri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir. Ama… Read More »