Misafire İkram Etmenin Sünneti

By | 11 Şubat 2015

Misafire İkram Etmenin SünnetiMisafire İkram Etmenin Sünneti

“İbrahim’in meleklerden ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? O elçiler, İbrahim’e gelip O’na selam verdiklerinde, size de selam olsun demişti ve kendi kendi­ne, bunlar tanınmayan kimseler diye düşünmüştü. Hemen ailesinin yanma giderek, ikram etmek için kızartılmış bir semiz buzağı eti ile gelmişti ve önlerine yaklaştırıp “yemez misiniz?” dedi.” (Zariyat 24-27)

“Ve Lut’un kavmi çirkin arzularla koşarak, soluk solu­ğa Lut’a geldiler. Bunlar daha önce de zaten bu tür kötü­lükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lut: “Ey kavmim, işte kızlarım, dedi. Onlar erkeklerden daha uygun olur sizler için. Allah’tan korkun da, konuklarıma saldırarak beni rezil rüsvay etmeyin, aranızda hiç mi aklı başında adam yok?” (Hud 78)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildi­ğine göre Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellemşöyle buyurdu: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin, Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını

görüp gözetsin, Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun.” (Buhari, Edeb 85. Müs­lim, İman 74)

Ebu Şureyh Huveylid İbni Amr el Huzaî -Allah ondan razı olsun-, Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyurur­ken dinlediğini söylemiştir:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunup hürmet etsin ve hakkını versin.” Ashabı Kiram: “Ya Rasûlallah misafirin hakkını vermek nedir?” diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemde: “Misafiri bir gün bir gece ağırlamaktır. Misafirlik üç gündür, üç günden fazla ağırlamak ise sadakadır.” (Buhari, Edeb 31. Müslim, Lukata 15)

Müslim’in değişik bir rivayetinde ise şöyledir:

“Bir müslümamn din kardeşi yanında onu günaha soka­cak kadar kalması helal değildir.” Ashab: Ya Rasûlallah onu günaha nasıl sokar dediler. Peygamberimiz de:

“Ağırlayacak bir şeyi bulunmayan kimsenin yanında otu­rup kalmakla”, buyurdu. (Müslim, Lukata 15)