Kur’an’da Sabır

By | 4 Kasım 2014

sabırrŞimdi sana bunların bir kısmını zikredeceğim:

1- Allah (c.c.) bazen sabır ehlini (sabredenleri) övmüştür. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Onlar… Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabrederler. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakîler ancak onlardır!” Bu Kur’an’da çoktur.

2- Sabredenlerin sevgisini kazandıklarını ifade buyurmuştur. Yüce Allah bir ayette: “Allah sabredenleri sever” buyurmuştur.

Açıklama:

Yüce Allah’ın kulunu sevmesi kul için en karlı şeydir. Çünkü Allah (c.c.) kulu sevince güzellikler dört bir yandan hücum eder ve şerler, ezalar ondan uzaklaşır. Böylece dünya ve ahiret saadeti gerçekleşir.

3- Sabredenlerle birlikte olduğunu ifade etmiştir. Bu özel beraberliktir; onları korumasını, yardım etmesini ve desteklemesini içerir. Bu beraberlik, bilme ve her şeyini kuşatma anlamındaki genel beraberlikten farklı özel bir beraberliktir. Allah (c.c.): “Sabredin; şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” buyurmuştur. Asr-ı Saadet müslümanlarından bir zat: “Sabredenler dünya ve ahiretin tüm güzelliklerini alıp götürdüler. Çünkü onlar Allah’ın onlarla beraberliği lütfuna nail olmuşlardır.” demiştir.

4- Yüce Allah (c.c.) sabredenleri hadsiz hesapsız mükâfatlandıracağını müjdelemiştir. Bir ayette Allah (c.c.): “Sabredenler ecirlerini sınırsız olarak alırlar” (Zümer: 10) buyurmuştur. İmam Evzai (rh.a): “Amelleri tartılmaz, ölçülmez. Onlara kepçe kepçe verilir. İnnema yuğrefu lehum ğurfen” demiştir. Süleyman b. Kasım da (rh.a): “Her amelin sevabı bilinir, ama sabrmki bilinmez. Çünkü Allah (c.c.) “Sabredenler ecirlerini sınırsız olarak alırlar” buyurmuştur. Yani: Sicim gibi yağan yağmur gibi” demiştir .

5- Onları en güzel amellerinin ödülüyle ödüllendireceğini vaad etmiştir. Yüce Allah “Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz. ” buyurmuştur.

6- Sabredenleri ne olduğunu belirlemeksizin genel bir müjdeyle müjdelemiştir. Yüce Allah: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabrederleri müjdele”

7- Yüce Allah sabredenlerin yapılmaya değer güzel şeyleri yapan kimselerden olduklarını haber vermiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘‘Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir. ”Yani sabır, gayret gösterilmeye ve zorluklarına katlanılmaya değecek derecede değerli ve şerefli bir ameldir.

8- Yüce Allah salih amellere, mükâfatlarına ve büyük nasiplere ancak sabredenlerin muvaffak kılınacağını, bunların ancak onlara nasip edileceğini haber vermiştir. “Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler: Yazıklar olsun size! İman edip salih ameller işleyenlere göre Allah’ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur.”Bir ayette de “Buna (bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur” buyurmuştur.

9- Istenilen ve arzulanan şeylere kavuşup korkulan ve istenmeyen şeylerden kurtulmaya ve cennete girmeye ancak sabırla ulaşılacağını haber vermiştir. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi: “Melekler de her kapıdan onların (Adn cennetindekilerin) yanına varırlar. (Onlara) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler).”

10- Yüce Allah (c.c.) sabredenlere şu üç mükafatı birden vermiştir ki bunları bir başkasına vermemiştir. Onları bağışlaması, rahmet etmesi ve doğru yola iletmesi, onda sabit kılmasıdır. Allah (c.c.) onlar hakkında: “İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. ”İbn Kesir (rh.a) der ki: Ömer -radıyallâhu anh- bu ayetle ilgili olarak şöyle dedi: İki direk ödülle bir ek ödül ne güzeldir. İki direk ödül “İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır.” cümlesindekidir. Bunlar iki ödüldür. “Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.”cümlesindeki de ek ödüldür. Bu ikisinin arasında yer alır ve heybenin yükünü ağırlaştırır. İşte sabredenlere hak ettikleri ödülün yanında bir de ek ödül verilir.”İlk dönem müslümanlarından bir zat, başına gelen bir musibetten dolayı ziyaretine gelenlere şöyle demiştir: Allah (c.c.) sabra her biri dünyadan ve dünyadakilerden hayırlı olan üç şeyi birden vaad etmişken ben neden sabretmeyeyim ki?!”
11- Allah (c.c.) sabrın kişiye “dinde önderlik” makamı kazandıracağını söy¬lemiştir. İbn Teymiyye (rh.a): “Dinde önderlik makamına ancak sabır ve yakinle (kesin bir imanla) ulaşılır” dedikten sonra şu ayeti okumuştur: “Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. ”