Yedi Organ Üzerine Secde Etmek

By | 4 Kasım 2014

yedi-organ-uzerine-secde-etmekAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Yedi organ üzerine secde etmek ve saç ile elbiseyi toplamamak üzere emrolunduk: Alın, eller, dizler ve ayaklar.”
Yedi kemik yada yedi organ; yüz, eller, dizler ile ayaklardır. Yedi organ üzerine secde etmek, İmam Şâfiî ile Hanbelilere göre farzdır. Ebu Hanîfe’ye, Mâlikilere ve fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre ise, sadece alın üzerine secde etmek farzdır. Diğer organlar üzerine secde etmek, sünnettir. İmam Şâfiî’nin bir görüşü de böyledir. rainiz İbnu’l-Hümam’a göre ise eller, dizler ile ayaklar üzerine secde etmek vaciptir.
Namazda saçın’ve elbisenin toplanması mekruhtur.