Küfrü Gerektiren Hal Ve Sözler ile İlgili Sorular – 2

By | 2 Ekim 2014

kufru-gerektiren-hal-ve-sozler-ile-ilgili-sorular1. Allah’ın zâtı ve sıfatları ile ilgili küfür sözleri nelerdir?

Bu konuda şu sözler küfrü gerektirir;

• Allahu Tela’nm çocuğu var demek, O’nun karısı var, demek Allah’a acizlik ve cahillik isnat etmek “Allahu Teâlâ küfre razı olur” demek,

• Bir kimse, hasmma karşı “Seninle olan işimi, Allah’ın hükmü ile yaparım” der,

• O da “Ben Allah’ın hükmünü bilmem, tanımam” veya “Burada Allah’ın hükmü geçmez” demesi,

• Allah için mekan iddia etmek,

• “Allah’ın olmadığı, boş bir yer yoktur” demek, (Allah’a mekan kastedilirse)

• “Allah göktedir” diyen kimse bununla Allah’a mekan kastediyorsa,

• Bir kimse, başka bir kimseye; “Eğer Allahu Teâlâ kıyamet gününde, hak ve adaletle hükmederse hakkımı senden alırım” veya “Eğer Allah’ın adaleti var ise hakkımı senden alırım” derse,

• Bir kimse, bir kimseye “Yalan söyleme” dese,

• O da; “yalansız iş mi olur” diye cevap verirse,

• Kendisine “Allah’ın rızasını iste” denilince, o da; “Bana Allah’ın rızası lazım değil” derse,

• Bir kimse diğerine; “Allah dilerse o işi yaparsın” dese, diğeri de “Allah dilemese de yaparım” derse,

• Bir kimse; “Ey rahmeti bol Allah’ım, bana karşı cimrilik yapma!” derse,

• Birine “Allah’tan kork, bu işi yapma” veya “Allah’tan korkmuyor musun?” dese, o da;

• “Allah’tan korkmuyorum” derse,

• Çirkin bir hayvanı gördüğünde; “Allah’ın başka işi yok muydu da şunu yarattı” derse,

• Nimet içinde birini gören kişi; “Allah’ım, falan kul, şu kadar nimete sahip, ben de kulunum, ama şu kadar zahmet içindeyim, böyle adalet olur mu” derse;

Bütün bunlar küfre götüren sözlerdir.