Stresin Tedavisi

By | 2 Ekim 2014

Sıkıntı ve Stres DuasıStres; huzur ve sükûnetin zıddı olduğuna göre, ondan korunma ve onu tedavî etme Allah’ın Kitab’ıyla Peygamber’inin Sünnet’indedir.
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Bilesiniz ki, kalpler ancak, Allah’ı anmakla huzur bulur.”
Eğer stresin sebebi, korku ve endişe ise, İslam bu probleme çare bulmuştur. İnsanın korkusu, başlıca üç şeyden meydana gelir: Rızık, ölüm, mutluluk ve mutsuzluk. Yüce Allah, bunlar için garanti vermiştir. O, rızık hakkında şöyle buyurmaktadır: “Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.”
“Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” “Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır.”

Ölüm hakkında da şöyle buyurmaktadır:
“O, yaşatan ve öldürendir, gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?”
Mutluluk ve mutsuzluk, zarar ve fayda da böyledir. Bunların hepsi, tek olan Allah’ın elindedir. Bunlar, insan için, daha anasının karnındayken yazılıp belirlenmiştir.Stresin sebebi, nefiste, istekleriyle, bunlara sınır getiren kayıt ve şartlar arasındaki bir mücadeleyse, Kur’an, müslümanı hakka tabi olmak üzere yetiştirmiş ve bu istekleri uygun olan yerlere yerleştirmiştir. İslâm, nefsin istekleriyle çatışmamıştır işte Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Ben yatarım da, kalkarım da, oruç tutarım da tutmam da. benim de hanımlarım var. Kim sünnetimden uzak durursa, o benden değildir.” Ama bunların hepsi, uygun olan yerlerindedir.Namaz, zikir ve Kur’an okumak gibi, ibadetler de öyledir. Bunların hepsi, gönle huzur ve sükûnet verir. Kişiyi, yüce Allah’la irtibata geçirir, ona ruhî bir güç verir. Korkmaya sebep olan şeylerden uzaklaştırır. Yalnızlık duygusunu yok eder. Çünkü insan, doğrudan doğruya Rabbiyle irtibat halindedir. Peygamber (s.a.v.) birşeyden dolayı üzüldüğünde: “Bilal! Bizi namazla rahatlat” derdi. Yine o şöyle demişti: “Namaz gözümün nurudur.”
Namaz onun, kalbinin rahatlatıcısı ve gözünün nuruydu.Kur’an ve Sünnet, mükemmel bir yaşama tarzıdır. Onda, stresten korunma, onu tedavi ve bütün tesirlerini yok etme vardır.