Kötü Söz Sahibi Olmak Nedir?

By | 12 Kasım 2014

kötü konuşmak• İbni Mes’ûd -radıyallâhu anh-‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:

“Olgun mü’min, yerici, lânetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz.”

• İbni Mes’ûd -radıyallâhu anh-‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:

“Müslümana sövmek fâsıklık, onunla savaşmak küfürdür.”

• Ebû Zer -radıyallâhu anh-‘dan rivayet edildiğine göre o, Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-‘i şöyle buyururken işitmiştir:

“Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâfir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa o söz onu söyleyene döner.”

• Ebû Hureyre -radıyallâhu anh-‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:
“Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı, mazlum olan haddi tecavüz etmedikçe, sövüşmeyi ilk başlatana yazılır.”