Zina Eden Kimseye Had Cezası Vurulması

By | 12 Kasım 2014

Mü’min Ve Namuslu Kadınlara Zina İftirası AtmakEbu Hureyre (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), zina ederi bekar kimseler hakkında had/değnek cezasıyla birlikte bir yıl sürgüne gönderme cezası vermiştir.”
Yeryüzünde canlı varlıkların soylarının devamı, üreme faaliyetine ve bu da, genel olarak, erkek ve dişi olmak üzere iki farklı cinsin ortak faaliyetine bağlıdır. Kur’an’da varlıkların erkek ve kadın olarak çiftler halinde yaratılmış olduğu (Ra’d: 13/3, Tâhâ: 20/53, Yâsîn: 36/36, Zâriyât: 51/149), insanların da kadın ve erkek ol-mak üzere iki ayrı cinste bir çift olarak yaratıldığı bildirilir (Fâür: 35/11, Şûrâ. 42/11. Hucurât: 49/13).
İslam’a göre, insan olmaları bakımından kadın ve erkek arasında herhangi bir ayırım söz konusu değildir. Her ikisi de insan cinsine dahil olmaları bakımından eşittirler.
Cinsiyet, insan davranışlarını etkileyen önemli bir güdüdür ve her cins diğerine karşı tabiî olarak ilgi duymaktadır.
İnsan tabiatı, cinsî hayatla ilgili üç farklı istek ve ihtiyacın tatminine imkân veren faaliyet ve davranışlara kaynaklık eder:
1. Ruhsal tatmin ve huzur, 2. Bedensel lezzet ve zevk, 3. Neslin devamı.
İslam, kadın ve erkeğin Nikâh akdine dayalı beraberliği dışında, serbest ilişki ve birleşmelerine izin vermez. Cinsî ahlâkta esas olan, iffet ve namusun korunmasıdır ve bunun en yaygın yolu da, evlenmedir. Gençleri evlenmeye teşvik eden Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bunun, insanı günah işlemekten koruyacağını bildirmiş, evlenmek için imkân bulamayanlara da oruç tutmayı ve iffetlerini bu şekilde korumaya çalışmalarını tavsiye etmiştir.
Evlilik dışı cinsel ilişki demek olan “zina”, öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk düzenlerinin, diğer semavi dinlerin yanlış, ayıp ve kötü gördüğü bir fiil olur İslam dininde de kesin olarak yasaklanmıştır.
Böylesi zararlı ve kötü davranışın sadece ahlâkî müeyyidelerle yasaklanması yeterli olmayacağından Kur’an’da zina eden erkek ve kadına bedenî ceza celde uygulanması da emredilmiştir (Nûr: 24/3). Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in tatbikatında ise bu konuda bir ayırıma gidilerek, Kur’an’da zikredilen bedenî ceza, evli olmayan kimselerin zinasına uygulanmış ve ayrıca bu kimseler bulundukları dışına bir yıllığına sürgün edilmiş, zina eden evli erkek veya kadının ise taşlanarak öldürülmesi recm yönünde uygulamalar yapılmıştır.
Bekar iken zina eden kimsenin bir yıl sürgün cezası alması, Hanefiler hariç diğer mezheplere göre vaciptir