Vakit Nedir ?

By | 27 Mayıs 2014

pardesu

vakit nedir

Vakit nedir  ile ilgili Ayet: “Şüphesiz o hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.” (Nebe; 17)

Vakit nedir  ile ilgili Hadis: “İki nimet vardır ki, insanlann çoğu onların değerini takdir edemez: Sağlık ve boş vakit” (Buhârî, Rikak,3)

Vakit nedir  ile ilgili Hikâye: Vakit Geldi

Cüneyd-i Bağdadî, insanlara ilim öğretmek için bir meclis kurdu. Her­kes bu sohbetlere gelip istifade etmeye başladı. Bir gün Hıristiyan fakat Hıristiyan olduğuna dair görünüşte bir alâmeti bulunmayan bir genç, Cü­neyd-i Bağdadî’nin sohbet ettiği meclise gelip, Cüneyd-i Bağdadî’ye şöyle dedi: “Ey üstâd! Hazret-i Peygamber buyuruyor ki: ‘Müminin ferasetin­den korkunuz. Çünkü o, Allah’ın nuru ile bakar.’ Bunun manası nedir?”

Cüneyd-i Bağdadî bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp; “Müslü­man ol. Müslüman olmak zamanın geldi.” buyurdu. Genç Bağdadi’nin, kendisinin Müslüman olmadığını ferasetiyle anlaması üzerine, hemen zünnârmı kesip orada Müslüman oldu.

Cüneyd-i Bağdadi, hem gencin Hıristiyan olduğunu, hem de iman et­me vaktinin geldiğini bilerek, iki keramet birden göstermişti.