Melekler Var Mı ?

By | 27 Mayıs 2014

feraceler

melekler var mı

Melekler var mı hakkında Ayet: “Rabbin meleklere: ‘Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim’ de­mişti. Melekler: ‘Orada fesat çıkaracak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz Seni hamdinle teşbih ve takdis ederiz’ dediler. Al­lah: ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim’ dedi.” (Bakara; 30)

Melekler var mı hakkında Hadis: “Kendinize kötü temennide bulunmayın, hayır dua edin! Çün­kü melekler söylediklerinize amin derler!”

(Müslim, Cenaiz 7, (920); Tirmizi, Cenaiz 7, (977)

Melekler var mı hakkında Hikâye: Allah’ın Melekleri

Hz. Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav): “Bir Müslüman can çekişme anına girdiği zaman rahmet melekleri, beyaz bir ipekle gelirler ve şöyle derler: ‘Sen razı ve senden de (Rabbin) razı olarak (şu beden­den) çık. Allah’ın rahmet ve reyhanına ve sana gazabı olmayan Rabbine kavuş.’ Bunun üzerine ruh, misk kokusunun en güzeli gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine verirler, ta semanın kapısına kadar getirirler ve: ‘Size arzdan gelen bu koku ne kadar güzel!’ derler. Sonra onu mü’minlerin ruhlarının yanına getirirler. Onlar, onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyinin kendisine geldiği zamanki sevincinden daha çok sevinirler. Ona: ‘Falanca ne yaptı? Falanca ne yaptı?1 diye (dünyada- kilerden haber) sorarlar. Melekler: ‘Bırakın onu, onda hâlâ dünyanın ta­sası var!’ derler.”