Kâbe Resmî Olan Seccadede Namaz Kılınır mı?

By | 4 Şubat 2015

kabe-resmi-olan-seccadede-namaz-kilinir-mi   Üzerinde Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ ve diğer câmi resimlerinin bulunduğu seccadelerin üstünde namaz kılınabilir. Zaten resmin bulunduğu kısım secde ma­halline gelmektedir. Fakat, bir tâzim ve hürmet olarak mesci­din üzerine basmamak iyi olur.Üzerinde âyet yazılı bulunan seccadeleri yere sermek ve üs­tünde namaz kılmak doğru değildir. Çünkü, bir âyet dahi olsa Kur’ân-ı Kerimden bir parçayı göbekten aşağı bir mahalle koymak, yere sermek Kur’ân’a olan hürmetimize ters düşer. Bunun için bu çeşit seccadelerin üzerinde namaz kılmak mah­zurludur.Âyet ve hadisin dışında, üzerinde Kur’ân harfleriyle başka bir söz yazılı bulunan seccadeleri yere serip üzerinde namaz kılmanın bir mahzuru yoktur.