Tag Archives: üzerinde Kâbe olan seccade

Kâbe Resmî Olan Seccadede Namaz Kılınır mı?

   Üzerinde Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ ve diğer câmi resimlerinin bulunduğu seccadelerin üstünde namaz kılınabilir. Zaten resmin bulunduğu kısım secde ma­halline gelmektedir. Fakat, bir tâzim ve hürmet olarak mesci­din üzerine basmamak iyi olur.Üzerinde âyet yazılı bulunan seccadeleri yere sermek ve üs­tünde namaz kılmak doğru değildir. Çünkü, bir âyet dahi olsa Kur’ân-ı Kerimden bir… Read More »