İyi ve Kötü Rüya Var mıdır?

By | 31 Aralık 2013

Allah Teâla ve melek tarafından gösterilen rüyâlar, iyi ve güzel rüyâlardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyâlar, kötü ve korkulu rüyâlardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kö­tülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır.

Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyâları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyâlar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, ya­pılan yoruma göre gerçekleşir.

Rüyâ tâbiri ilmi, dinimiz İslâm’da önemli bir ilimdir. Yüce ki­tabımız Kurân-ı Kerim’de bildirilen misâl ve örnekler, yüce pey­gamberimizden gelen bilgiler, bu ilmin değerini gösteren yanıl­maz gerçek belgelerdir.

Görülen rüyâyı yorumlama konusunda ise; bilgi ve ehliyet sahibi, insanların hayır ve iyiliğini isteyen, nasihat ve öğüt ehli, gönlü Allah sevgisiyle dobdolu kimseye anlatmalı ve yorumlatmalıdır. Bu vasıfta (özellikte) birini bulamayan kimse, gördüğü rüyâyı yorumlatmamak, onu kimseye de söylememelidir. Kendi kendine: “Hayırdır inşallah, Allahım rüyam hayra çıkar.” diyerek, rüyâsmı unutmalıdır. Böyle yaparsa, rüyâsı kötü de olsa, bir za­rar görmez demek olur.

Herşeyin en doğrusunu bilen yalnızca Cenâb-ı Allah’tır. Mu­vaffakiyet ve başarıya ulaştıran da ancak O’dur. Ve minallahit’Tevfik.

Rüya1