Tag Archives: rüya

Yalan Rüya Anlatmak

Unutulmamalıdır ki rüyâlar bir bilen ve rüyâ işinden anla­yan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüyâ yorumlattırıl- maz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız. Ey Dost! Rüyâ, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüyâ denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre… Read More »

Hadislerde Rüya

Rüyâ, gayıbdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. Peygam­ber Hadis-i Şeriflerinde: “Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüyâ, peygamberli­ğin kırkaltı cüz’ünden (parçasından) biridir.” buyurmuş ve yine: “Mü’min bir kimsenin gördüğü rüyâ, sanki Rabbiyle uykuda ko­nuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir” ve diğer bir hadislerinde de: “Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiç bir şey kalma­mıştır. Ancak doğru ve salih… Read More »

Rüya İlmi

Rüyâ ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyâları ge­rektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bil­giye, bir anlayışa (zekâya) dayanmaktır. Gelişi güzel rastgele rü­yâ yorumlanmaz, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan kata­rak rüyâ yorumlamak, günahtır. Âhirette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımız­da göreceğiz. Rüyâ yorumlama işini seven ve isteyen… Read More »

İyi ve Kötü Rüya Var mıdır?

Allah Teâla ve melek tarafından gösterilen rüyâlar, iyi ve güzel rüyâlardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyâlar, kötü ve korkulu rüyâlardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kö­tülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır. Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyâları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyâlar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, ya­pılan yoruma göre gerçekleşir. Rüyâ tâbiri ilmi, dinimiz… Read More »

Hz.İbrahim’in Rüyası ve Kurban Kıssası

Hz. İbrahim (A.S.) kurban bayramı günlerinde, Kurban bay­ramından üç gün önce bir rüyâ görür. Rüyâsında bir zât: “Ya İbrâhim! Allah, sana oğlunu kurban etmeni emrediyor” di­ye seslenir. Hz. İbrâhim, uykusundan heyecanla titreyerek uyanır. Gör­müş olduğu rüyânın Rahmânî mi, yoksa şeytânî mi olduğunu bir türlü karar veremeyip şüphe ve tereddüde düşer. Bu sebebten dolayıdır ki, arefeden… Read More »

Rüya

Şu fâni dünyada rüyâ görmeyen hiç bir insan yoktur. Her in­san rüyâ görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüyâ görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rü­yâ görür, hiç kimse ben rüyâ görmüyorum diyemez. Hoş insan rüyâ görmek istese de… Read More »