Rüya İlmi

By | 1 Ocak 2014

ruya7

Rüyâ ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyâları ge­rektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bil­giye, bir anlayışa (zekâya) dayanmaktır. Gelişi güzel rastgele rü­yâ yorumlanmaz, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan kata­rak rüyâ yorumlamak, günahtır. Âhirette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımız­da göreceğiz. Rüyâ yorumlama işini seven ve isteyen veya bu yolda merakı olan kimselerin, bu işin kurallarını, gerekli şartla­rını öğrenmeleri ve konuda emek harcamaları, göznûru dök­meleri gerekmektedir.

Ey Dost! Rüyâ denilen muamma, insanoğlunun var oluşuy­la başlamıştır. İnsanın yaratılmasıyla başlamış olan rüyâ ilmi, bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim ola­rak devam ede gelmiştir. Peygamberler rüyâ ilmine değer vere­rek onunla amel etmişlerdir. Hz. Peygambere vahiy, rüyâ ile başlamıştır. Bu husustaki örnekleri yeri geldikçe okuyacağız.

Rüyâ denilen hadise (olay) çok önemli bir hadisedir. İnsa­noğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu, rüyâ denilen olayları göre gelmiş ve görmeye devam edecektir.

Rüyâ’nm bu denli öneminden olacak ki, Batı ve Doğu’da pek çok ilim erbabı, rüyâ ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler (kitablar) yazmışlardır.

Modern ilmin dahi, rüyâ denilen bu muammayı çözebil­mek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla bereber bu ciddi ve hummalı çalışmalara rağmen, henüz rüyânın muammalığı ve esrarı çözülebilmiş değildir.