İslamiyette İncil

By | 23 Nisan 2014

İslamiyette İncil

İslamiyette İncil ile ilgili Ayet: “Meryem oğlu İsa’yı kendinden önceki Tevrat’ı tasdik edici ola­rak gönderdik. İsa’ya inananları doğru yola iletmek üzere içinde nurla hi­dayet bulunan ve kendinden önce inen Tevrat’ı tasdik eden İncil’i verdik.” (Maide; 46)

İslamiyette İncil ile ilgili Hadis: “Ehl-i İncile İncil verildi. Onlar ikindi namazı vaktine kadar onunla amil olduktan sonra, aciz kalıp vazgeçtiler.” (Abdullah b. Ömer)

İslamiyette İncil ile ilgili Hikâye:

“Ya Ölümü Tercih Edin ya da Bozulmuş Haliyle İncil’i”

İbn Abbas (r.a) buyurdu ki: “Hz. İsa’dan (as) sonra bir kısım melikler Tevrat ve İncil’i tahrif ettiler. Aralarında mü’min olanlar da vardı, bunlar Tevrat ve İncil’i okuyorlardı. (Mü’minlerin okuduklarından rahatsız olan) bazılan, meliklerine şöyle dediler: “Bunlann bize yaptığı hakaretten da­ha ağır hakaret, savurduklan küfürden daha galiz küfür görmedik. Kitap­ta, ‘Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendisidirler'(Ma ide; 44) diye okuyup, kitaptan gösterdikleri ayetlerle bizi yaptığımız iş­lerden dolayı kınıyorlar (kâfir, fasık oldunuz diyorlar.) Onlan çağırıp uyarın, bizim okuduğumuz gibi okusunlar, bizim inandığımız gibi inansınlar.”

Melik onları çağınp topladı, ya ölümü ya da tahrif edilmiş haliyle Tevrat ve İncil’i okumaktan birini tercih etmelerini teklif etti: Onlar: “İs­tediğiniz bu mu? Bizi bırakın (bir düşünelim)!” dediler. Sonra bunlardan bir kısmı: “Bize bir kule inşa edin, bizi içine tıkın, yiyecek ve içeceğimizi Çekebileceğimiz (ip gibi) bir şeyler de verin, böylece bizden size hakaret sayılacak bir şey ulaşmamış olur” dedi.