Cinler Hakkında Bilgi

By | 23 Nisan 2014

Cinler hakkında bilgi

Cinler hakkında bilgi Ayet: “İnsan ve cinleri ancak, beni tanımaları, ibadet etmeleri için yarat­tım.” (Zariyat; 56)

Cinler hakkında bilgi Hadis: “Bana cin(ler)den bir davetçi geldi. Onunla beraber gittim. Onlara Kur’ân okudum.”(Kurtubî, el-Camî’li-Ahkâmi’l-Kur’ân)

Cinler hakkında bilgi Hikâye:

Cinlerin Taşlanması

Ashab bir gece Peygamber (sav) ile beraber otururlarken bir yıldız kaydı ve ortalığı aydınlattı. Resûlullah sordu: “Siz Cahiliye’de böyle yıl­dız kaymasına ne derdiniz?”

“Allah ve Resulu daha iyi bilir. Ancak biz o zaman böyle bir olayda şöyle derdik: ‘Galiba büyük bir adam doğdu. Ya da büyük bir adam öl­dü.” Resûlullah bunun üzerine şöyle buyurdu: “O ne bir adamın doğumu­na ve ne de bir adamın ölümüne kaymaz. Lâkin Rabbimiz bir şey takdir ettiği zaman, Arş’ın taşıyıcıları olan melekler teşbih eder. Sonra bunları takiben gelen sema ehli teşbih eder. Nihayet teşbihler dünya seması eh­line kadar ulaşır. Sonra Arş’ın taşıyıcılarını takip edenler Arş’ın taşıyıcı­larına sorarlar: ‘Rabbiniz ne dedi? Onlar da Rablerinin ne dediğini onla­ra bildirirler. Göklerin ehilleri birbirlerine sora sora nihayet bilgi bu dün­ya seması ehline ulaşır. Cinler gizlice kulak verir ve bu haberi dostlarına iletirler. Ancak bu esnada yıldızla taşlanırlar. Aldıkları gibi hiç saptırma­dan onlardan gelen haber doğru olur. Ne var ki onlar o haberi aktarırlar­ken kendilerinden de yalan bir şeyler ilave edip öyle aktarırlar.” (Müslim, Selam, s. 1750-1; Tirmizi, 3224