Tag Archives: incil ayetleri

İncil Hakkında

    İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. îsâ ara­cılığıyla İsrâiloğullan’na indirilmiştir: “Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğru­layıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu îsâ’yı arkaların­dan gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önün­deki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.” İncil’e, Allah’tan Hz. îsâ’ya… Read More »

İslamiyette İncil

İslamiyette İncil ile ilgili Ayet: “Meryem oğlu İsa’yı kendinden önceki Tevrat’ı tasdik edici ola­rak gönderdik. İsa’ya inananları doğru yola iletmek üzere içinde nurla hi­dayet bulunan ve kendinden önce inen Tevrat’ı tasdik eden İncil’i verdik.” (Maide; 46) İslamiyette İncil ile ilgili Hadis: “Ehl-i İncile İncil verildi. Onlar ikindi namazı vaktine kadar onunla amil olduktan sonra, aciz… Read More »