Nuh Tufanı Nedir?

By | 23 Nisan 2014

Nuh tufanı nedir

Nuh tufanı nedir hakkında Ayet: “Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olan­ları kurtardık, ayetlerimizi yalan sayanlan da suda boğduk. Çünkü on­lar kör bir kavimdi.” (Araf; 64)

Nuh tufanı nedir hakkında Hadis: Peygamber Efendimizin Miraç esnasında yaşadıklannı anlattı­ğı hadisten bir kesit: “…Bunu geçtikten sonra, bir deryaya vâsıl oldum. Onun büyüklüğünü, ancak Yüce Hak bilir. Onu başkası anlatamaz. “Bu derya ne deryasıdır?” dedim; Cebrail bana şöyle anlattı: “Bunun adına, Bahrü’n-nıkam, (azab deryası) derler. Nuh tufanı bu deryadan inmiştir…” (Delail-i Hayrat)

Nuh tufanı nedir hakkında Hikâye: Hz. Nuh’un Oğlu

Hz. Nuh’un kâfirlerin yanında olan bir oğlu vardı. Hz. Nuh tufan sı­rasında oğlunu dalgalardan kurtulmaya çalışırken görünce seslendi: “Ey oğulcağızım! Bizimle gemiye bin. Sakın kâfirlerle beraber olma!”

“Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım!”

“Allah dilemedikçe, O’nun azabından koruyacak hiçbir şey yoktur.”

Hz. Nuh’un oğlu da tufanda boğuldu. Dünyada sudan kurtaramadığı oğlunu hiç değilse kıyamet günü kurtarmayı arzu etti! Muhakkak ki, ateş sudan daha şiddetlidir. Allah, Nuh’a aile efradını kurtaracağına dair bir söz vermişti. Bu nedenle Hz. Nuh, Allah katında oğlu için şefaatte bulunmayı istedi ve Rabbine şöyle yalvardı: “Şüphesiz oğlum benim ailemdendir. Mu­hakkak ki, Senin aile efradımı kurtaracağına dair verdiğin sözün haktır.”

Fakat Allah, kendisine ortak koşanlar hakkında yapılan şefaati kabul et­mez. Allah’a ortak koşan bir kimse peygamberin ailesinden biri olamaz. İster­se öz oğlu olsun! Allah, Nuh’un dikkatini bu hususa çekerek şöyle buyurdu: “Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü o kötü amellerin sahibidir. O hal’ de bilmediğin birşeyi benden isteme. Seni cahillerden olmaktan menederim- Hz. Nuh hatasını anladı, tevbe etti: “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi senden ıs‘ temekten sığınırım, bana merhamet etmezsen, hüsrana düşenlerden olurum.