Hatime Ücret Caiz Midir?

By | 20 Ekim 2014

banttan-hatim-dinlemeHatimini okuyan birisi, “Ben Kur an için değil, harcadığım emek ve için ücret alıyorum” diyerek fiyat tayin etse caiz midir?
Kazançların en çirkinlerinden biri, Kuran-ı Kerîmin alet edildiği sn in Allah (cc) “Ayetlerini, az bir değer (olan dünya) karşılığında  yemeyin” buyurur. Allah Resulü Efendimiz:
“Kuran-ı okuyun, onu yemeyin” buyurur. Fıkıhçılar bu ve benzeri delillere bakarak, Kuran okuma karşılığında ücret almanın haram olduğunu söylemişlerdir. Alana aldığı haramdır, veren de buna sebep okluğu için haram işlemiştir, demişlerdir. Okuyanın bunu bir ekmek karşılığı ve hediye olarak kabul etmesi de mümkün değildir,  ücreti hak eden emek, faydası belli olan emektir. Okuyanın usuna sevap yazıldığı ise belli değildir. Ayrıca fıkıhta: “Herkesin mukla mükellef olduğu birşeye ücret vermek caiz değildir” kuralı in İn Kuran-ı Kerîm okumakla her müslüman mükelleftir. Bunun kabul edilmesi de mümkün değildir. Çünkü okuyan, hediye i nıeyene ikinci defa okumaz. Bu yüzden imam Birgivî: “Bu herifleri yeseler de Kuranı Kerîm okumaya ücret alıp yemeseler daha iyi hllılu” der. Ücret alınmasa Kuran zayi olur, diye söyleyenler, cahilim. ya da şeytanca bir aldatmaca yapmaktadırlar. Çünkü Kuran ücretle okunmamaktan değil, okumayı öğrenmemekten zayi olur. Bu Kuran-ı Kerîm okumayı öğretmeye karşılık ücret almakta, zaruretten ötürü mahzur yoktur denmiş; bu Kuran simsarları ise, okumayı da buna katıvermişlerdir. Ziya Paşa ne güzel söylemiş:
“Lanet ola bir mala ki, anın,
Tahsiline ırzu, namusu, din ola alet”