Hatim Duası

By | 20 Ekim 2014

banttan-hatim-dinlemeEvde, yalnız başına hatim bitiren birisi, hatim duası bilmiyorsa ne yapmalıdır?
Hanefî alimlerine göre Kuran-ı Kerîmi hatmettikten som mide ya da başka bir yerde topluca dua etmek Rasulüllah Efen zin ve ashabının uygulamadığı bir bidattir. Ancak hatimi kendi çoluk çocuğunu toplayıp, evinde onlarla beraber dua ya müstehaptır, diyenler de vardır. Çünkü Enes b. Malik’in yaptığı rivayeti mevcuttur. Ayrıca “Kuran-ı Kerîm hatmedildiğinde yapılan dua kabul olunur” rivayeti de olduğuna göre, bida nın, dua etmek değil, topluca ve sesle dua etmek olduğu an Hele hatim okuyanların adlarını okuyarak yapılan dualar, üstüne bidat demek olur.