Şafiî Mezhebine Göre Seferi Namazı

By | 20 Ekim 2014

seferi-ve-seferilik1. Seferin şartları nelerdir?

Seferilikte namazı kısaltmayı veya birleştirmeyi mübah kılan şartlar şunlardır:

1. Yolculuğun uzun olup, mesafenin 81 km. ve daha fazla bulunması.

2. Belirli bir yeri kastedip, o yere gitmeye niyet etmek. Gideceği yer belli olmayan biri namazlarını seferi olarak kılamaz. Ancak gittiği yer 81 km. geçmişse seferi olarak kılabilir.

3. Yolculuğun herhangi bir günah işlemek için olmaması.

2. Seferilik süresi ne kadardır?

Seferilik süresi; dört günden az olanıdır. Bir yerde dört gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimse, seferi olmaktan çıkar. Dört günden daha az kalmaya niyet edip de her hangi bir sebeple süreyi uzatan kimse, tam dört gün veya daha fazla kalmaya niyet etmedikçe, o yerde kaldığı bütün günlerde seferi sayılır.