Hastalık Geciktirmek İçin Kadınlar İlâç Alabilir mi?

By | 2 Şubat 2015

hastalik-geciktirmek-icin-kadinlar-ilac-alabilir-miRamazan’da kazaya oruç bırakmamak, Kur’ân okuyabilmek ve daha rahat ibadet edebilmek için bazı ilâçlar kullanarak âdet geciktirilebilir,

Bu hususta dinî bir sakınca yoktur.

u şekilde âdeti geciktirme şekli Asr-ı Sâadette de vardı. O zamanlar bunun için “arak suyu” denen bir su kullanılır, böylece âdet geciktirilirdi.
Abdullah bin Ömer (r.a.) bu suyun kullanılmasında bir mahzurun olmadığını söylemektedir. Bugün bu artık ilâçla yapıldığından bu şekilde âdeti geciktirmek mümkündür.

Ancak bununla birlikte böyle bir uygulamadan dolayı tıbbî ve sıhesine has hormonal ve metabolik bir özelliği vardır. Ağızdan alınan hormon hapları ile âdetin öne alınması veya geciktirilmesi sun’i bir yol olup, her zaman olmasa da bazen âdet düzensizlikleri meydana getirebilmektedir.

Organizmaya sakıncaları sebebiyle tıbbî bakımdan pek tavsiye edilen bir durum değildir. Yaratılışın gereğine göre davranmak daha doğrudur.
Âdet günlerini geciktirmek için Recep ve Şaban ayında böyle bir uygulamaya girişmeye hiç lüzum yoktur.

Zaten bu ayların orucu nafile olduğundan tutmak mecburi değildir. Tutulmasa da Ramazan orucu gibi sonradan kaza edilmesi gerekmez.
Diğer taraftan Recep ve Şaban ayında âdet günlerine rastlayacağı düşüncesiyle hesap edip o günlerin orucunu Recep ayında tutmaya gerek yoktur. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç yoktur.

Rahat bir Ramazan geçirmek, orucunu zamanında tutmak isteyen hanımlar, isterlerse âdeti geciktirici ilâç kullanabilirler.
Ancak kendilerinde âdet düzensizliği ve bundan gelen bir rahatsızlığı bulunanların bu yola girişmemeleri daha yerinde olacaktır.