Kadına Namahrem Olan Akrabaları Kimlerdir?

By | 2 Şubat 2015

kadina-namahrem-olan-akrabalari-kimlerdir   “Nesep birliğinden haram olanlar sütten dolayı da haram olur” hadis-i şerifinde ifade edildiği  gibi ne­sep yönünden mahrem olanlar, süt hısımlığı yönün­den de mahrem olurlar. Buna göre  süt anne ile süt babanın akrabaları süt evlâdının da akrabasıdır.

Bu mesele ile ilgili temel hükümleri şöyle tespit edebiliriz:

Süt emme dolayısıyla mahremiyet anne tarafından sabit olduğu gibi baba tarafından da sabit olur.

Süt annenin kocası süt emen çocuğun süt babası olur. Aynı şekilde süt annenin ve süt babanın anne-babaları ve çocukları süt emen çocu­ğun mahremleri olurlar.

Bir anneden süt emen çocuk, o annenin gerek önceki, gerek sonra­ki kocalarından olan bütün çocuklarının süt kardeşleridir. Bu çocukla­rın süt emen çocuktan büyük ve küçük olmaları hükmü değiştirmez.

Aynı şekilde süt babanın süt anneden önce ve sonraki hanımların­dan doğan çocuklar da süt emen çocukla süt kardeşi olurlar. Bunların çocukları da emen çocuğun süt bakımından yeğenleri olurlar.

Süt babanın erkek kardeşi emen çocuğun süt amcası olur.

Süt babanın kız kardeşi emen çocuğun süt halası olur.

Süt annenin erkek kardeşi emen çocuğun süt dayısı olur.

Süt annenin kız kardeşi emen çocuğun süt teyzesi olur.

Büyük anne ve büyük babalarla ilgili hükümler de böyledir.

Diğer taraftan süt babaya süt oğlanın hanımı mahrem olduğu gibi, süt oğlana da süt babanın diğer hanımı mahrem olur.Temel mahremiyet meseleleri bunlar olmakla birlikte, karşılaşılan diğer yakınlar ve akrabalar için ayrıca bu konunun genişçe ele alman fıkıh kitaplarına bakmak gerekecektir.

 

[1] el-Feteva’l-Hindiyye Tercümesi, 2:485-487.