Hangi Sözler Boşanmaya Sebep Olur?

By | 4 Şubat 2015

hangi-sozler-bosanmaya-sebep-olurErkek, hanımına “Defol git, seni istemiyorum” gibi sözleri söylerken o anda boşama niyetini taşıyor ve bunda da bir veya iki talâk niyet ediyorsa, hanım bâin talâkla boş olur. Bu sözü söyledikten sonra pişmanlık gösterirse tekrar hanımına dönebilir.

İslâmiyet kadar nikâha ve aile kurumuna önem veren bir din ve sistem yoktur. Aile yuvasını kurmak ne kadar önemliyse, yıpranmasına meydan vermeden yaşatmak da o kadar önemlidir ve büyük bir maharet ve akıllılık isteyen bir iştir.

Aileyi yıpratan ve yaralayan sebeplerin başında yersiz tartışmalar, lüzumsuz münakaşalar ve mânâsız tavırlar gelir. Fakat şu da bir gerçektir ki, hepimiz nefis taşıdığımız için şöyle veya böyle tartışmanın ve münakaşanın olmadığı aileyi göstermek de mümkün değildir.

Burada en büyük rol erkeğe düşer. O, ailede her meselede babadır, idarecidir ve sorumluluğu büyük ölçüde omzunda taşır. Bunun için, baba geçimsizliğin büyük ölçüde hanımdan kaynaklandığını biliyorsa, Kur’ân’ın tavsiyesine uyarak “öğüt verir”, yani elbirliğiyle aileyi yaşatmanın yollarım arar.

Bunda bir başarı elde edemezse, yatağım ayırır; hattâ ailenin yıkılmaya, yuvanın dağılmaya doğru gittiğini fark ettiği an, daha büyük şerre meydan vermemek için ehven-i şer olan güç kullanma yolunu bile deneyebilir.

Ancak geçimsizliğin had safhaya vardığı, arabulucuların netice alamadığı zamanlarda boşama ifadelerine müracaat edilebilir. Bunda da talâkın üçü birden verilmez, belli aralıklarla teker teker verilir ki, tekrar dönebilecek açık bir kapı kalsın.
Boşamayı ifade eden sözleri, olur olmaz zamanlarda kullanmamak lâzımdır. Çünkü böyle ifadeler kızgınlıkla da söylense, korkutmak için de söylense, psikolojik bir baskı gayesiyle de söylense, hatta şakayla da söylenecek olsa netice değişmez; yerine ve niyete göre birden üçe kadar talâk vuku bulabilir, boşama gerçekleşir.

Sözünü ettiğiniz ifadelerin nikâha zarar verip vermeyeceğine gelince; erkek, hanımına “Defol git, seni istemiyorum” gibi sözleri söylerken o anda boşama niyetini taşıyor ve bunda da bir veya iki talâk niyet ediyorsa, hanım bâin talâkla boş olur. Bu sözü söyledikten sonra pişmanlık gösterirse tekrar hanımına dönebilir.

Şöyle ki: Bundan sonra kadın iddet bekler ve bu süre içinde erkek tekrar hanımına dönmek isterse, yeni baştan nikâh yapıyormuş gibi, şahitler ve mehirle birlikte nikâh kıyılır; fakat bu esnada kadının da “kabul ettim” diyerek rızasını belirtmesi gerekir.

Ancak erkeğin eve birkaç gün gelmemesi ve “Seni sevmiyorum, senden bıktım, yeter artık, bu evliliğe son verelim, seninle evlendiğime pişmanım” gibi sözleri söylemesi nikâha bir zarar vermese de, insanın dilini bu çeşit sözlere alıştırmaması gerekir. Çünkü farkında olmadan aileyi yıkacak bir ifadenin ağızdan çıkması mümkündür.