Başarı İçin Okunacak Dua

By | 30 Ocak 2014

Başarı İçin Okunacak Dua Arapçası ;

başarı için dua

Başarı İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri ve’l-azimete ‘ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike.Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü.Ve estağfiruke mimma ta’lemü.”

Başarı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğ­ruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana gü­zel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün ha­yırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.”(Tirmizi,De’avat,22)

Bir iş göreve başlarken “Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi tem- mim bil-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşi­mi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle’şeklinde dua edilebilir.