Güzel Koku Hakkında Hadisler

By | 10 Kasım 2014

kokuHz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu sabittir:

“Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadınlar, güzel koku, gözümün nuru ise namazda kılındı. “

Açıklama:

Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- çokça güzel koku kullanır, nahoş kokular O’na ağır gelir ve sıkıntı verirdi. Güzel koku ruhun gıdasıdır. Ruh ki, bütün kuvvelerin esasını teşkil eder ve güzel koku ile güç kazanır, artar. Nasıl ki ruh; gıda ve içecekle, sevinç ve neşeyle sevdikleri ile beraber olmakla, hoşlandığı şeylerin vuku bulmasıyla, nefret ettiği kimselerin, birlikte olmaktan sıkıntı ve keder duyduğu kimselerin yokluğu ile açılıyor, güç kazanıyorsa güzel koku ile de açılır, güç kazanır.

Ruha sevmediği, hoşlanmadığı kimseleri müşahede ağır gelir. Onlarla beraberlik kuvveleri zayıflatır, gam ve keder doğurur. Böyle bir beraberlik ruh için bedene nispetle humma ve iğrenç koku gibidir. Bu yüzden Yüce Allah ashabını Hz. Peygamberle ilişkileri sırasında bu konuda uyarmış ve O’na eziyet vermemelerini emrederek şöyle buyurmuştur:

“Peygamber’in evlerine, yemeğe çağırılmaksızm vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet edilirseniz girin ve yemeği yeyince dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz Peygamberi üzüyor, o da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez…”

Açıklama:

Güzel koku Hz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi vesellem- en çok sevdiği şeylerden birisiydi. Koruyucu hekimlikte sıhhati korumak ve pek çok kederi ve sebeplerini —tabiatındaki özellik sebebiyle— izale etmede önemli bir etkisi vardır.