Nafile Orucun Kazası

By | 10 Kasım 2014

nafile-orucun-kazasiHz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Ben ve Hafsa, oruçlu idik. Derken bize bir yemek getirildi. Biz de ondan yemek suretiyle orucumuzu bozduk. O sırada Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanımıza girdi.
Bunun üzerine Hafsa, tam babasının kızı olması hasebiyle (Aişe’den önce) söze başlayarak:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! ben ve Aişe, nafile oruç tutmaya niyet ederek sabahladık. Derken bize bir yiyecek getirildi. Biz de o yiyeceği yemek suretiyle orucumuzu bozduk’ dedi. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Öyleyse onun yerine başka bir gün kaza orucu tutarsın!’ buyurdu.”