Dua ile İnsanın Evleneceği Kişi Değişir mi?

By | 3 Şubat 2015

dua-ile-insanin-evlenecegi-kisi-degisir-miDiyelim ki, nişanlınızın veya beyinizin dinî yaşantısında birtakım hatalar ve eksiklikler var. Namaz kılmıyor, içki içiyor, kumar oynuyor, yuvasına ihmalkâr davranıyorsa; onun bu mânevî musibetten kurtulması için dua edersiniz; inşaallah ihlâslı duanız onu bu halden kurtarır.

İnsan kaderini bilmediğine göre, mubah ve meşru olan her şeyi ister. Bizi bizden daha iyi bilen, bizi bizden daha çok düşünen, kaderimizi, geçmişimizi, geleceğimizi, her şeyimizi bilen, bizim için hayırlı olanı bizden daha güzel takdir eden Cenâb-ı Hak, arzu ettiğimiz, istediğimiz şeylerin en iyisini, en güzelini, en faydalısını bize verecektir.
Biz hastayız, muhtacız, bizi yoktan var eden Yüce Allah, hastanın derdini bilen doktor misali bizim istek ve arzularımızı ihtiyacımıza göre verir.

Bazen zenginlik isteyenimiz olur, Cenâb-ı Hak onun varlık sebebiyle azacağını bildiği için vermez, fakat ona sağlam bir iman, ailevî bir huzur, sağlıklı bir vücut verir; birçok musibet ve belâlardan muhafaza eder. Demek ki, duaya cevap verilmiş, fakat en layık olam ihsan edilmiştir.

Dua kaderi nasıl değiştirir? Bu hususta Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyururlar:
“Kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü ancak iyilikler arttırır. Kişi ancak işlemiş olduğu günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır.”

Bir başka hadiste ise aynı mesele şöyle ifade edilir:

“İhtiyat ve dikkat etmek Allah’ın takdir ettiği şeye fayda vermez. Ancak dua, inen ve inmeyen musibetlere fayda verir. Belâ iner, fakat onu dua karşılar ve kıyamete kadar ona karşı durur.”

Duanın kaderi değiştirmesi, diğer bir ifade ile çevirmesi şöyle açıklanmaktadır:

Burada değişen kader değil, kazadır. Kader bir şey hakkında verilen karar, kaza da o şeyin uygulanmasıdır. Yani bir insan içten, samimi olarak bir dua eder, Cenâb-ı Hak mükâfat olarak o kimsenin başına gelebilecek bir belâyı kaldırır. Burada değişen kader değil, kaderin uygulamadan geri çevrilmesidir.

Meseleyi sizin sorunuza getirecek olursak şunlar söylenebilir:
Diyelim ki, nişanlınızın veya beyinizin dinî yaşantısında birtakım hatalar ve eksiklikler var. Namaz kılmıyor, içki içiyor, kumar oynuyor, evine yuvasına ihmalkâr davranıyorsa; onun bu mânevi musibetten kurtulması için dua edersiniz; inşaallah ihlâslı duanız onu bu halden kurtarır.

Bu arada fiilî dua dediğimiz, bizzat ilgilenme, konuşma, dilinizin döndüğü kadarıyla anlatmayı da ihmal etmezsiniz. Bu arada anlattıklarınızı, onda görmek istediklerinizi de kendiniz bizzat uygular, yaşarsınız; halinizle, davranışlarınızla ona örnek olursunuz. İmrenilecek, taklit edilecek bir tavır sergilersiniz.