Dört Mezhebe Göre Cenaze – 9

By | 1 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-9– Cenazenin kefenlenmesi vaciptir. Bunda ittifak vardır. Kefen masrafı varislerin ve alacaklıların hakkından önce gelir. Erkek için kefenin en az miktarı cenazenin her tarafını örtecek kadar olmasıdır.

Müstehap miktar ise Hanefî dışındaki mezheplere göre üç adet lifafeden ibarettir. Hanefî’de ise ¡zar, rida ve karnisi olmak üzere üç tanedir. Kefenlerin hepsinin beyaz olması müstehaptır.

Kadın için kefenin müstehap miktarı Şafiî ve Hanbelî’de beş adet olup (sayılanlara ilave olarak) örtü ve oyluğu üzerine sarılan parçadan ibarettir. Hanefî’de ise beş parça olması efdal olandır. Lifafenin altına, karnisin üzerine olmak üzere bir örtü ile beraber üç parçadan ibaret de olabilir.
Malikî’de ise kefen için belirli bir sınır yoktur.Vacip olan ölüyü örtmektir.

Kadını usfur, za’feran gibi (kokulu) şeylerle kokulanmış kefene ve ipeğe kefenlemek, Şafiî ve Hanbelî’ye göre mekruhtur. Hanefî’de mekruh değildir.