Babanın Çocukları Üzerindeki Hakkı: Güzel İsim Vermek

By | 1 Haziran 2015

babanin-cocuklari-uzerindeki-hakki-guzel-isim-vermekBABANIN, ÇOCUK ÜZERİNDEKİ haklarından birisiydi yavrusuna güzel isim vermek. O, bu hakkı en güzel şekilde yerine getirdi.
En güzel isimleri verdi çocuklarına, en güzel anlam içerenleri…
İlk çocuğuna çiçek anlamına gelen Zeynep ismini verdi.
Abdullah’ı Allah’ın kuluydu. Rabbine en güzel kul olan muhteşem Kul yavrusuna Allah’ın kulu anlamında Abdullah demişti.
İbrahim: Rahim sahibinin isminden geliyordu. Merhametli manasını içeriyordu.
Fatıma’sı pek çok isme sahipti. Her özelliğine bir isim verilmişti adeta.
Fatıma, “fatm” kökünden geliyordu. Çocuğu sütten uzaklaştırmak anlamı vardı. Bu anlamı içeren bir hayat tarzı yaşadı. O da dünyadan uzaklaştı.
Peygamberimiz, sevgili kızına, Fatıma ismini niçin verdiğini anlatırken Fatıma’nın başka bir anlamını da belirtiyordu:
“Kızımı Fatıma diye isimlendirmemin tek sebebi, Allah’ın onu ve onu sevenleri cehennemden uzak tutacağı gerçeğidir.”
Fatıma’ya babasının verdiği ismin dışında halk da ona çok isim vermişti.
İffetli anlamı ile hayız ve doğum sıkıntısı çekmeyen manasına da gelen Betül…
Yine iffetli anlamına gelen kirlerden arındırılmış, masum olan manasında ve bakire anlamını da içeren Azra…
Allah’tan razı olmuş manasında Merziye.
Peygamberimiz gibi yüzünün parlaklığından dolayı Zehra.
Tertemiz olmasından dolayı Tahire.
Kendisine ilham getiren melek ile konuştuğu anlamında Muhaddese.
Zekiyye, Eşrefünnisa ve Seyyidetünnisa kadınların en şereflisi, kadınların efendisi de onun güzel lakap olan isimlerindendir. O sevgili baba, buyurmuştu:
“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız öyle ise isimlerinizi güzel yapın.”
İsim yalnız bu dünya için değildir. Başka âlemlere, ahret alemine de bu dünyadaki ismimizle gidilecek.
Onun için sevgili Peygamberimiz buyuruyor:
“Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri, ismini ve edebini güzel yapmasıdır.”
O, çocuklarının bu hakkını da en iyi şekilde yerine getiren bir babaydı…
Sevgili Peygamberimiz, çocuklarına güzel anlamlı isimler koydu. Onlar da anlamını temsil eden kişiler oldu. Öyle güzel oldular ki halk isimlerine isimler ilave etti.
O, çocuklarına Allah’ın Cemil ismiyle güzel isimler veren bir Babaydı (a.s.m.)…