Alemlerin Toplandığı Örtü

By | 1 Haziran 2015

alemlerin-toplandigi-ortuYİNE SEVGİLİ KIZININ evindeydi sevgili baba.
Kızına dedi:
“Vücudumda bir bitkinlik hissediyorum.”
Sevgili Fatıma’sı tüm sevgisi ve şefkatiyle konuştu.
“Allah seni bitkinliğe karşı korusun.”
Sonra sevgili baba, Fatıma’sına dedi: “Kızım, Yemen malı olan abâyı getir ve benim üzerime ört.”
Abâyı üzerine örten Fatıma, babasının yüzünün dolunay gibi parladığını gördü. Çok geçmeden oğlu Haşan geldi. Annesine dedi:
“Ben burada bir güzel koku hissediyorum; bu koku ceddim Resulullah’ın (s.a.a) kokusuna benziyor.”
Anne yavrusunun sözlerini doğruladı:
“Evet, ceddin kisânın (abâmn) altındadır.”
Haşan, abâya doğru yaklaştı. Peygamberimiz onu abanın altına aldı.
Çok geçmeden, Hüseyin de geldi. O da kardeşi gibi anne-sine sordu:
“Anne, ben burada bir güzel koku hissediyorum; ceddim Resulullah’ın kokusuna benziyor.” Anne bu yavrusuna da:
“Evet, ceddin ve kardeşin abânın altında bulunuyorlar.” Dedi.
Hüseyin abâya doğru yaklaştı. Sevgili dede, bu yavruyu da abasının altına aldı.
Bu esnada Fatıma’nın eşi Hz. Ali de geldi.
O da yavruları gibi eşine dedi;
“Ben burada güzel bir koku hissediyorum; bu koku amcam oğlu ve kardeşim Resulullah’ın kokusuna benziyor.”
Sevgili eşi:
“Evet” dedi.
Hz. Ali de abâya doğru ilerledi. Peygamberimiz onu da abasının altına aldı. Sonra kızını da çağırıp onu da abanın altına soktu. Tüm aileyi abanın altında topladıktan sonra sevgili baba şöyle dua etti: “Ey Allah’ım bunlar benim Ehl-i Beyt’im ve benim özel yakınlarımdır. Bunların eti benim etimdendir ve kanları benim kanundandır; bunları inciten şey, beni de incitir ve bunları üzen, beni de üzer. Ben bunlarla savaşanlarla savaşırım ve bunlarla sulh içinde olanlarla sulh içindeyim; bunların düşmanlarına düşmanım ve bunları sevenleri severim; bunlar hakikaten bendendirler ve ben de bunlardanım.
Allah’ım! Kendi rahmet ve bereketini, ihsan ve bağışını bana ve bunlara indir ve bunlardan her türlü pisliği gider ve bunları tertemiz kıl.”
Bu duaya karşılık Allah buyurdu:
“Ey benim meleklerim ve ey göklerde bulunanlar, bina edilmiş gökyüzünü ve döşenmiş yeryüzünü ve aydınlatan ay ve ışık saçan güneşi, dönen her feleği (gezegeni), akan denizi, sadece abânın altında olan bu beş kişinin muhabbeti için yarattım.”
Cebrail Rabb’ine sordu: “Ya Rabbî, abânın altında bulunanlar kimlerdir?”
Her şeyiyle eşsiz ve kusursuz Allah, sevgisini ve sevgililerini belirtti:
“Onlar, Peygamberin Ehl-i Beyt’i ve risaletin madenidirler. Onlar, Fatıma, babası, kocası ve çocuklarıdır.”
Cebrail bu sevgililerin arasında olmak için Rabb’inden izin istedi.
“Ya Rab! Yere inip onların altıncısı olmama izin verir misin?”
“Evet izin verdim” dedi Allah.
Cebrail de gelip Peygamberimize dedi:
“Es-selamu aleyke ya Resulullah. Yücelerin en yücesi olan Yüce Allah, sana selam gönderiyor, güzel tebrik ve ikramını sana sunuyor ve sana buyuruyor ki:
“İzzet ve celalime ant olsun, ben bina edilmiş gökyüzünü ve döşenmiş yeryüzünü ve aydınlatan ayı ve ışık saçan güneşi ve dönen her feleği (gezegeni) ve akan her denizi sadece sizin hatırınız, sizin muhabbetiniz için yarattım.”
Devam etti:
“Allah Teala, benim de sizinle birlikte olmam için izin verdi. Ya Resulullah, sen de izin veriyor musun?” dedi.
Resulullah şöyle buyurdu: “Ve aleyke’s-selam ya emine vahyillah, innehu na’am kat ezintu lek” yani sana da selam olsun ey Allah’ın vahyinin emini, evet sana izin verdim.
Bunun üzerine Cebrail de abânın altına girdi ve Peygamberimize dedi ki:
“Allah size şöyle vahy etmiştir:
“Gerçekten Allah istiyor ki, siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidersin ve sizleri tertemiz kılsın.” 76 Bu sırada Hz. Ali Peygamberimize sordu:
“Ya Resulullah, bizim bu abânın altında oturmamızın Allah indindeki fazileti nedir?”
Peygamberimiz şöyle buyurdu:
“Ey Ali, beni hak üzere peygamber olarak gönderen ve insanların kurtarıcısı olarak risaleti için beni seçen Allah’a and olsun ki, bizim bu haberimiz, bizim takipçilerimizden bir topluluğun bulunduğu herhangi bir mecliste söylenirse ve onların içerisinde müşkülü olan birisi olursa onun müşkülünü Allah mutlaka giderir. Onların içerisinde gamlı biri olursa Allah onun gamını bertaraf eder ve onların içerisinde bir ihtiyacı olan olursa Allah onun ihtiyacını giderir.” dedi.
Bunu duyunca, Hz.Ali dedi:
“O zaman Allah’a and olsun ki, biz mutluluk ve saadete kavuştuk ve Kâ’be’nin Rabbine andosun ki bizim takipçilerimiz de dünya ve ahirette mutluluk ve saadete kavuştular.”
Sevgili baba, abanın altında tüm sevdiklerini toplamıştı.
O abanın altında, tüm alemler toplanmıştı.
O, Cebrail’i bile cezb edecek bir Babaydı (a.s.m.)…