Dört Mezhebe Göre Bayram Namazı – 4

By | 31 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-bayram-namazi-4– Mezhep imamları bayram namazının şehirde açık bir alanda namazgâhta kılınmasının sünnet olduğunda ittifak etmişlerdir. Mazeretleri olanlara bir camide bayram kıldırılsa caiz olur. Ancak Şafiî’de cami geniş olduğu takdirde bayram namazını camide kılmak daha faziletlidir.

– Mezhep imamları bayram namazından önce bayram namazını kılana göre namazdan sonra nafile kılmak hususunda ihtilaf etmişlerdir:
Ebu Hanife’ye göre bayram namazından önce nafile kılınmaz. Dileyen bayram namazından sonra nafile kılabilir. İmam-ı Azam bu hususta bayram namazını kılanla kılmayan; namazı kıldıran imamla diğerleri arasında fark görmemektedir.
¡mam Malik’e göre, bayram namazı namazgâhta kılınıyor ise namazdan önce de sonra da nafile kılınmaz. Bu hususta imam ve cemaat aynıdır. Malikî mezhebinde namaz camide kılındığı takdirde kılınır; kılınmaz şeklinde iki rivayet vardır.
Şafi î’ye göre namaz ister mescidde, ister namazgâhta kimsin imam dışındaki kimseler için namazdan önce de sonra da nafile kılmak caizdir. İmam bayramı kıldırmak üzere çıkınca artık bayram namazından önce nafile kılmaz.

Ahmed b. Hanbel’e göre durum ne olursa olsun bayrarr mazından önce de sonra da nafile kılınmaz.