Doktora Muayene Olmak Orucu Bozar mı?

By | 9 Şubat 2015

doktora-muayene-olmak-orucu-bozar-miKişinin makatına, kadının vajinasına kuru olarak parmağını iletmesi orucu bozmaz. Su veya yağ ile ıslanmış bir parmağın ön veya arka tarafa iletilmesi orucu bozar. Muayene esnasında tıbbî âletin bir kısmı dışarıda kalacak olsa oruç bozulmaz. Fakat, bir ilâç sürülerek konursa oruç bozulur.

Bu mesele ilk anda her ne kadar “ayıp” gibi görülse de, insanın dinî hayatını ve ibadetlerini doğrudan alâkadar eden meseleleri öğrenmesi ve bilerek hareket etmesi “ayıp” değil, aynı zamanda bir ilim olduğundan sevaptır. Bilhassa kadınları ilgilendiren meselelerde bu hususlar daha büyük önem kazanmaktadır.

Pek çok Müslüman hanım, araştırıp öğrenmeyi “ayıp” olarak telâkki ettiğinden birçok yönden yanlış hareket etmekte ve bilmeden hataya düşmektedir. Netice itibariyle de ibadeti, ya eksik veya tamamen fasit olmaktadır.

Sorduğunuz meseleye aynı ölçülerde bakmak mümkündür. Bu mesele bilinmediği an, yapıldığında büyük bir hata işlenmişçesine endişeye düşülmektedir.

Mesele esas itibariyle şöyledir: İnsanın makatına, kadının vajinasına kuru olarak parmağını sokması orucu bozmaz. Su veya yağ ile ıslanmış bir parmağın ön veya arka tarafa sokulması orucu bozar. İnsan ön tarafına pamuk koyar da iyice kaybolursa, bu takdirde oruç bozulur.
Muayene esnasında tıbbî âletin bir kısmı dışanda kalacak olsa oruç bozulmaz. Fakat, bir ilâç sürülerek konursa oruç bozulur. Fakat, bir zaruret olmadığı müddetçe Ramazan ayının dışında muayene olmak gerekir.