Erkek Kadına Selâm Verebilir mi?

By | 9 Şubat 2015

erkek-kadina-selam-verebilir-mi   Bir erkek, nâmahrem bir kadına şehevî bir duygunun dışında selâm verebilir. Bu da daha çok akrabalar arasında, okulda, iş yerinde veya resmî dâirelerde olur. Yoksa hiçbir münasebet yokken, hiç tanımadığı bir kadına selâm veren iyi niyet taşısa bile, gerek muhatap, gerekse çevredekiler  tarafından garip karşılanır.
Toplumun kadın ve erkekten oluştuğu bir gerçek. Özellikle içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız toplum hayatı, belli oranda yolculuk, alışveriş, okul hayatı, resmî işlemler ve benzeri durumlarda erkeği kadına, kadını da erkeğe muhtaç kılar.
Müslüman bir erkeğin bir kadına işi düştüğü, bir şey sorup öğrenmesi gerektiği, bir mağazadan alışveriş yaptığı, yahut okul hayatında aynı sınıfta ders gördüğü bir sırada az veya çok onu görecek, bakacak, konuşacak, bir şey alıp verecektir. “O kadın bana nâmahremdir” diyerek kendisini tamamen toplumdan soyutlayamaz. Ancak ihtiyaç halindeki bu münasebetler hangi seviyede olacaktır? Kadın erkeğe, erkek de kadına cinsel bir duygu karıştırmamak kaydıyla bakabilir.Bu daha çok, bir şey sormak, bir miktar konuşmak gerektiği zaman olur. Yoksa hiçbir sebep yokken ilk bakışın dışındaki bakmalar lüzumsuz ve sakıncalıdır.

Konuşmaya gelince; bir ihtiyaç söz konusuysa yabancı bir erkek bir kadınla konuşabilir; ancak kadının sesini yükseltmemesi, uzatmaması, yumuşatmaması gerekir. Yâni sesini doğal haliyle çıkarıp konuşmalı.Çünkü, dikkati üzerine çekecek tarzda “cilveli” bir şekilde konuşmak erkeği tahrike ve onun kendisine yönelmesine sebep olur. Zaten bundan dolayıdır ki, kadının ezan okumasına cevaz verilmemiştir.Esas olarak kadının sesi avret değildir. Yalnız, yukarıda da ifâde ettiğimiz gibi, “tahrik edici” bir vasıf taşırsa sakıncalıdır.Selâm meselesinde de aynı şeyler söylenebilir. Buharî’nin “İstizan” bölümünün “erkeğin kadına, kadının da erkeğe selâm vermesi” babının şerhinde hadis âlimi Aynî, fitneden emin olmak şartıyla erkeğin yabancı kadınlara selâm vermesinin cevazına işâret eder. Yâni bir erkek, nâmahrem bir kadına şehevî bir duygunun dışında selâm verebilir. Bu da daha çok akrabalar arasında, okulda, iş yerinde veya resmî dâirelerde olur.Yoksa hiçbir münasebet yokken, hiç tanımadığı bir kadına selâm veren iyi niyet taşısa bile, gerek muhatap, gerekse çevredekiler tarafından garip karşılanır.
Nâmahremlerin birbirlerine selâm vermeleri hususunda hadis ve fıkıh kitaplarının selâm bahsinde şöyle görüşe de yer verilir:
“Kadının erkeğin selâmını alması vaciptir. Şu kadar var ki, kadın selâm alırken sesini yükseltmemelidir. Kadın erkeğe selâm verdiği zaman da, selâm veren kadın yaşını başını almış birisi ise erkek selâmı alabilir. Selâm veren kadın genç ise erkek kalben içinden selâm alırF